główna zawartość
artykuł nr 21

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY...

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY MYKANÓW

artykuł nr 22

ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż...

ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących mienie gmi

artykuł nr 23

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi oświetlenia...

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi oświetlenia o podwyższonym standardzie na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie rurociągu obejściowego poza ujęciem wody Wierzchowisko k. Częstochowy oraz demontażem odcinka istniejącego rurociągu paliwowego relacji Koluszki - Boron&oacu

artykuł nr 25

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 40

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 40