główna zawartość
artykuł nr 1

Usługa tłumaczenia migowego

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środków komunikowania się / Dz. U. Nr 209 poz. 1243/ zawiadamiam , że Urząd Gminy w Mykanowie udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych wyżej wymienioną ustawą.


Osoby uprawnione zamierzające skorzystać z usługi w zakresie komunikowania się proszone są o zgłoszenie tego zamiaru do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Mykanowie.


Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 3 dni robocze wcześniej (z wyjątkiem sytuacji nagłych) przed dniem, w którym ma się odbyć rozmowa w języku migowym.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres bok(at)mykanow.pl
  • faxem na nr 34/328-81-19 wew. 48
  • telefonicznie na nr 34/328-81-19 wew. 51
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Mykanówe, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

Usługa tłumaczenia migowego jest bezpłatna

Załączniki:
Wniosek u wyznaczenie wizyty 211.66 KB
Dostępne kategorie:
Usługa tłumaczenia migowego