główna zawartość
artykuł nr 26

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mykanów na lata 2014 -2020

artykuł nr 27

Informacja Wójta Gminy Mykanów

O nie nałożeniu na inwestora obowiązku sporządzenia odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

artykuł nr 28

Obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów

O nie nałożeniu na inwestora obowiązku sporządzenia odziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

artykuł nr 29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności artystycznej i kulturalnej w sołectwach Gminy Mykanów

artykuł nr 30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu