główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O zakończeniu postępowania w sprawie wydania dezycji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowisko

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o pisemnym przetargu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów o pisemnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

artykuł nr 4

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w zakresie...

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w zakresie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków Kolonia przy ul. Sportowej