główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

O wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice"

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. oświaty w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy w Mykanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. kadr w wymiarze 1 etatu

artykuł nr 24

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Po przeanalizowaniu złożonych ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w sołectwach gminy Mykanów w roku 2019, oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji piasków z poszerzonego złoża Lubojenka III