główna zawartość
artykuł nr 26

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów

W sprawie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia 22.07.2022r.

dotyczące decyzji znak GKZ.OŚ.6220.3.2021 z dnia 17.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „wydobyciu piasku ze złoża „Lubojenka 4”

artykuł nr 28

Ogłoszenie Wójta Gminy Mykanów

O rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w roku 2022

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów

O wydaniu wydał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 599 021S w miejscowości Cykarzew Północny ul. Polna”.

artykuł nr 30

Podstawowa Kwota Dotacji - aktualizacja

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17, 278) ogłasza się dla Gminy Mykanów wysokość Podstawowej kwoty dotacji na 2022 r.