główna zawartość
artykuł nr 1

Ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż...

Ustne przetargi nieograniczone - licytacje na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy w Mykanowie"

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro:dotyczący...

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro:dotyczący dostawy soli drogowej luzem w ilości maksymalnie 200 ton CPV – 14440000- sól drogowa

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro: dotyczący...

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro: dotyczący dostawy opału dla jednostek organizacyjnych CPV – 10000000-3

artykuł nr 5

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w...

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Broniszew,Cykarzew Północny ul. Ogrodowa, Nowy Kocin ul. Prosta CPV 45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego