główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na wywóz nieczystości stałych z...

Ogłoszenie o przetargu na wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Mykanów usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Mykanów (zwanej dalej Zamawiającym) usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu...

Przedmiotem zamówienia jest: zakup samochodu średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo - gaśniczego