główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów...

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów...

Swiadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków komunalnych na terenie gminy Mykanów

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa chodnika wraz z peronem autobusowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Dudki

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Kolonia Wierzchowisko