główna zawartość
artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granicy nieruchomości położonej w obrębie Lubojna

artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granicy nieruchomości położonej w obrębie Lubojna

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania dokumentacji...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowisko ul. Osiedlowa. Długość ulicy Osiedlowej 2 130 mb.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe na zadanie dotyczące "Usuwania...

Zapytanie ofertowe na zadanie dot. "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mykanów"

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe o wykonanie rozgraniczenia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie rozgraniczenia poprzez ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kokawa