główna zawartość
artykuł nr 11

Zapytanie ofertowe o wydzielenie pasa gruntu

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pasa gruntu zajętego pod istniejącą na gruncie drogą, z nieruchomości położonych w obrębie Wola Hankowska

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe w sprawie budowy oświetlenia ulicznego

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie trzech odcinków oświetmlenia ulicznego

artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wyceny i...

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości

artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wyceny i...

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego do sprzedaży z zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu miejscowego planu...

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w uchwale Rady Gminy Mykanów nr 46/VIII/2015