główna zawartość
artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową działki nr 37/1 o pow. 0,1046 ha położonej w obrębie Lubojna,

artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia strażaków OSP

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie imienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych (około 160 osób).

artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego określającego różnicę wartości nieruchomości położonej w obrębie Wierzchowisko