główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Wierzchowisko.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów...

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Lubojence wraz z konserwacją stawu i rowów"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę...

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa budynku szkolno-przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywieniowym w Borownie w formule zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg...

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin w formule zaprojektuj i wybuduj