główna zawartość
artykuł nr 21

Przebudowa drogi powiatowej S 1008 w Nowym Kocinie ul....

Przebudowa drogi powiatowej S 1008 w Nowym Kocinie ul. Prosta poprzez wykonanie ciągu pieszego

artykuł nr 22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie budowa dróg gminnych ulic Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem

artykuł nr 23

Przetarg na remonty dróg gminnych oraz placów - nowe...

Przetarg na remonty dróg gminnych oraz placów - nowe nakładki asfaltowe na terenie gminy

artykuł nr 24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie oraz remont w pomieszczeniu pracowni plastycznej w budynku UG

artykuł nr 25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont bieżący...

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej, szutrowej lub drogach gruntowych