główna zawartość
artykuł nr 26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Lesnej w miejscowości Lubojna i ul. Poprzeczna w Czarnym Lesie"

artykuł nr 27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej ul;. Prostej w miejscowości Nowy Kocin polegającej na dobudowie ciągu pieszego wraz z odwodnieniem

artykuł nr 28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antoniów i Czarny Las

artykuł nr 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej 6 w Lubojnie

artykuł nr 30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej w miejscowości Wola Hankowska i Wola Kiedrzyńska polegającej na dobudowie ciągu pieszego"