główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych - frakcja popiół

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa o oddziały przedszkolne, salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i o zespół żywieniowy

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw przyszkolnych w Lubojnie i Starym Kocinie - 2 części

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa o oddziały przedszkolne, salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i o zespół żywieniowy

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż energii...

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do 124 punktów poboru energii w tym do 103 obwodów oświetlenia ulicznego oraz 21 obiektów użyteczności publicznej