główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o świadczenie usług medycznych

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług medycznych w zakresie okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe o wycenę nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest: określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubojenka Majątek, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 19/52 o powierzchni 0,0474 ha do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o sporządzenie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej gruntu (wartość gruntu wyodrębniona z wartości nieruchomości) w celu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, niżej wykazanych nieruchomości.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o sporządzenie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grabowa

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe o wycenę nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabowa