główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o wznowienie znaków granicznych

Przedmiotem zamówienia jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie przebiegu granicy ze stabilizacją, działki nr 335 karta mapy 6 położonej w obrębie Wierzchowisko

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wycinki drzew

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach polegające na usunięciu obumarłych, nadłamanych i stwarzających zagrożenie gałęzi i konarów, skrócenie wysokości drzewa z utrzymaniem formowanego kształtu korony drzewa rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe o wykonanie wydzielenia z nieruchomości...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydzielenia z nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Rybna, obręb geodezyjny Rybna, oznaczonej jako działka nr 49/2 karta mapy 8, gruntu niezbędnego do budowy pompowni ścieków zgodnie z opracowanym projektem budowy.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o odbiór i zagospodarowanie odpadów...

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych nieruchomości będących w zarządzie Gminy Mykanów