główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe o wykonanie wyceny nieruchomości

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 7/3, położonej w obrębie Radostków Wieś

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej drogi nr 599 040 S w m. Stary Cykarzew (ul. Leśna), długość 930mb

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa drogi gminnej nr 599 051 S w m. Rusinów długość 806 mb;

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe o wykonanie podziału geodezyjnego działki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 472/15 k.m. 6 położonej w obrębie Wierzchowisko na trzy działki w trybie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na „Profilaktyczne - okresowe...

Zapytanie ofertowe na „Profilaktyczne - okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu Gminy w Mykanowie w 2021 roku”