główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek ORG.1431.21.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie faktur z grudnia 2017 roku oraz z stycznia i lutego 2018 roku wystawionych przez Spółdzielnia Socjalna "SŁONECZNA", aktualnych do dnia odpisania na ten wniosek.

artykuł nr 2

Wniosek ORG.1431.20.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie faktury nr 1 z Firma Usługowa Małgorzata Łysik z 2018 roku z opisaniem tej faktury, za jaką usługę, na jaką imprezę był ten wydatek

artykuł nr 3

Wniosek ORG.1431.19.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat umowy o dzieło z 22.01.2018 r. z Panią Joanną Bartel na kwotę 5000 zł. Jakiego rodzaju dzieło zostało wykonane na podstawie tej umowy?

artykuł nr 4

Wniosek ORG.1431.18.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie faktury nr 1/2018 z "TORNERO" Panicz Elżbieta Lokal Gastronomiczny z 2018 roku z opisaniem tej faktury, za jaką usługę, na jaką imprezę był ten wydatek.

artykuł nr 5

Wniosek ORG.1431.17.18

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie faktury nr 2 z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WIOLA" Rafał Pietrzykowski z 2018 roku z opisaniem tej faktury, za jaką usługę, na jaką imprezę był ten wydatek.

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017