główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 234/XXXIV/2006

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Mykanów - miejscowość Rybna

artykuł nr 2

Uchwała nr 233/XXXIV/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Lubojna i Lubojenka.

artykuł nr 3

Uchwała nr 232/XXXIV/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Borowno, Borowno Kolonia i Łochynia.

artykuł nr 4

Uchwała nr 231/XXXIV/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Stary Kocin i Nowy Kocin.

artykuł nr 5

Uchwała nr 230/XXXIV/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Stary Cykarzew i Cykarzew Północny