główna zawartość
artykuł nr 51

Zarządzenie Wójta Gminy nr 15/2006

W sprawie zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie

artykuł nr 52

Zarządzenie Wójta Gminy nr 13/2006

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów oraz układzie wykonawczym budżetu na 2006 rok.

artykuł nr 53

Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/2006

W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

artykuł nr 54

Zarządzenie Wójta Gminy nr 11/2006

Q sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

artykuł nr 55

Zarządzenie Wójta Gminy nr 10/2006

W sprawie inwentaryzacji sprzętu OC na terenie Gminy Mykanów.