główna zawartość
artykuł nr 61

Zarządzenie Wójta Gminy nr 4/2006

W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

artykuł nr 62

Zarządzenie Wójta Gminy nr 3/2006

W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Mykanów na 2006 rok

artykuł nr 63

Zarządzenie Wójta Gminy nr 2/2006

W sprawie zmiany zapisu w "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych"

artykuł nr 64

Zarządzenie Wójta Gminy nr 1/2006

W sprawie zamiany gruntów z dopłatą