główna zawartość
artykuł nr 46

Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/2006

W sprawie nabycia użytkowania gruntu

artykuł nr 47

Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/2006

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów oraz układzie wykonawczym budżetu na 2006 rok.

artykuł nr 48

Zarządzenie Wójta Gminy nr 20/2006

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Mykanowie

artykuł nr 49

Zarządzenie Wójta Gminy nr 19/2005

W sprawie wykazu lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie stanowiących własność Gminy Mykanów przeznaczonych do sprzedaży.

artykuł nr 50

Zarządzenie Wójta Gminy nr 16/2006

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących w 3/4 cz. własność Gminy Mykanów