główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 239/XXXVI/2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2006 rok.

artykuł nr 2

Uchwała nr 238/XXXVI/2006

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

artykuł nr 3

Uchwała nr 237/XXXVI/2006

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2005 rok.