główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 225/XXIX/2002

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2002 rok.