główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 32/IV/2003

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2003 rok.