główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 184

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

artykuł nr 2

Uchwała nr 183/XXVII/2005

W sprawie udzielenia poparcia dla działań na rzecz utworzenia Województwa Częstochowskiego.

artykuł nr 3

Uchwała nr 182/XXVII/2005

W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

artykuł nr 4

Uchwała nr 181/XXVII/2005

W sprawie nieodpłatnego przekazania pompowni ścieków położonej w miejscowości Grabowa na terenie Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

artykuł nr 5

Uchwała nr 180/XXVII/2005

W sprawie zwolnienia z przetargowego zbycia nieruchomości