główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 87/XII/2004

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2004 rok.