główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 156/XXIII/2005

W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

artykuł nr 2

Uchwałanr 155/XXIII/2005

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Hankowska

artykuł nr 3

Uchwała nr 154/XXIII/2005

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchowisko.

artykuł nr 4

Uchwała nr 153/XXIII/2005

W sprawie zwolnienia z przetargowego zbycia nieruchomości.

artykuł nr 5

Uchwała nr 152/XXIII/2005

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mykanów.