główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała nr 151/XXIII/2005

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005.

artykuł nr 7

Uchwała nr 150/XXIII/2005

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

artykuł nr 8

Uchwała nr 149/XXIII/2005

W sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

artykuł nr 9

Uchwała nr 148/XXIII/2005

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2005 rok.