główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 176/XXVI/2005

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarny Las

artykuł nr 2

Uchwała nr 175/XXVI/2005

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Mykanów na lata 2005 – 2015

artykuł nr 3

Uchwała nr 174/XXVI/2005

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Mykanów na lata 2004 – 2008

artykuł nr 4

Uchwała nr 173/XXVI/2005

W sprawie zmian w budżecie gminy Mykanów na 2005 rok

artykuł nr 5

Uchwała nr 172/XXVI/2005

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2004 rok.