główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2009

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mykanów za pierwsze półrocze 2009 r.

artykuł nr 3

Budżet Gminy Mykanów na rok 2009

Budżet Gminy Mykanów na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 188/XIX/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Treść uchwały budżetowej