główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Załączniki:
Opinia 52.98 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 3

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze roku 2013

artykuł nr 4

Budżet Gminy Mykanów na rok 2013

Budżet Gminy Mykanów na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 190/XVIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Treść uchwały budżetowej