główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Opinia RIO

O przedstawionym przez Wójta Gminy Mykanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2017

artykuł nr 3

Opinia RIO

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

artykuł nr 4

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

artykuł nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku