główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO

O przedstawionym przez Wójta Gminy Mykanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2017

artykuł nr 3

Opinia RIO

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

artykuł nr 4

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

artykuł nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku