główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Zarządzenie nr 133/2017

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod poszerzenie drogi gminnej

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 132/2017

W sprawie wypłacenia odszkodowania z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 130/2017

W sprawie wykazu lokali użtkowych Gminy Mykanów przeznaczonch do najmu

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 121/2017

W sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Mykanów nieruchomości drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 125/2017

W sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu