główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 133/2017

W sprawie wypłacenia odszkodowania za grunt zajęty pod poszerzenie drogi gminnej

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 132/2017

W sprawie wypłacenia odszkodowania z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 130/2017

W sprawie wykazu lokali użtkowych Gminy Mykanów przeznaczonch do najmu

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 121/2017

W sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Mykanów nieruchomości drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 125/2017

W sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu