główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe

artykuł nr 2

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu

artykuł nr 3

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 4

Budżet Budżetu Gminy na rok 2018

Budżet Gminy Mykanów na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 345/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Treść uchwały budżetowej

artykuł nr 5

Opinie RIO o projekcie budżetu