główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Załączniki:
Opinia 648.02 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Załączniki:
Sprawozdanie 8.85 MB
artykuł nr 3

Sprawozdania budżetowe

artykuł nr 4

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu

artykuł nr 5

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych