główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 20/III/2018

W sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stary Broniszew na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

artykuł nr 2

Uchwała nr 19/III/2018

W sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz wyboru Przewodniczącego komisji

artykuł nr 3

Uchwała nr 18/III/2018

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mykanów na rok 2019

artykuł nr 4

Uchwała nr 17/III/2018

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

artykuł nr 5

Uchwała nr 16/III/2018

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2019-2030