główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Mykanów na rok 2019

Budżet Gminy Mykanów na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 15/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Opinie RIO o projekcie budżetu

artykuł nr 3

Projekt budżetu

Projekt budżetu Gminy Mykanów na rok 2019 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 103/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.