główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu

artykuł nr 2

Informacje o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

artykuł nr 3

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2019

artykuł nr 4

Budżet Gminy Mykanów na rok 2019

Budżet Gminy Mykanów na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 15/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

artykuł nr 5

Opinie RIO o projekcie budżetu