główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 52/2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 40/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 24/2019

W sprawie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 15/2019

W sprawie nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 14/2019

W sprawie zmiany terminarza zebrań wiejskich wyborczych w 2019 roku