główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 30/IV/2019

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

artykuł nr 2

Uchwała nr 29/IV/2019

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

artykuł nr 3

Uchwała nr 28/IV/2019

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubojenka przy ul. Głównej

artykuł nr 4

Uchwała nr 27/IV/2019

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Topolów, Lubojenka i Radostków Kolonia

artykuł nr 5

Uchwała nr 26/IV/2019

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia, Lubojenka, Kuźnica Lechowa i Tylin w gminie Mykanów