główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 86/XI/2019

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego

artykuł nr 2

Uchwała nr 85/XI/2019

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Uchwała nr 84/XI/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

artykuł nr 4

Uchwała nr 83/XI/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

artykuł nr 5

Uchwała nr 82/XI/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno przy ul. Długosza w gminie Mykanów