główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 96/XII/2019

W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

artykuł nr 2

Uchwała nr 95/XII/2019

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej, Szkolnej i Zielonej w gminie Mykanów

artykuł nr 3

Uchwała nr 94/XII/2019

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 4

Uchwała nr 93/XII/2019

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

artykuł nr 5

Uchwała nr 92/XII/2019

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego