główna zawartość
artykuł nr 1

Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2020

artykuł nr 2

Budżet Gminy Mykanów na rok 2020

Budżet Gminy Mykanów na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 107/XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

artykuł nr 3

Opinie RIO o projekcie budżetu

artykuł nr 4

Projekt budżetu

Projekt budżetu Gminy Mykanów na rok 2020 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 129/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.