główna zawartość
artykuł nr 6

Budżet Gminy Mykanów na 2022 rok

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mykanów nr 282/XXXVI/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

artykuł nr 7

Opinie RIO o projekcie budżetu

artykuł nr 8

Projekt budżetu Gminy Mykanów na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Mykanów na rok 2022 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 131/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.