główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

  1. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta, lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

  2. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie, lub z upoważnienia Wójta