główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy komisji

Skład osobowy
Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 

    • Stanek Grzegorz - przewodniczący
    • Siwiak Agnieszka  - wiceprzewodniczący
    • Dendek Jan
    • Jędrasiak Marcin
    • Powroźnik Marek