główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy komisji

Skład osobowy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

 

 

 

  • Wasil Artur - Przewodniczący
  • Staniec Tadeusz - Wiceprzewodniczący
  • Cichoń Włodzimierz
  • Helm Stanisław
  • Kalota Leszek