główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 2/2021

W sprawach: złego stanu ul. Żwirki i Wigury w Borownie, remontu ul. Jasnej w Borownie oraz naprawy pobocza na ul. Partyzantów

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 6 listopada 2020 r.

W sprawie przesunięcia w budżecie gminy kwoty 300 tys zł na budowę drogi Borowno - Karolina na rok 2021

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 15 lipca 2020 r.

W sprawie kontroli ciężaru pojazdów pracujących przy budowie autostrady i poruszających się po drogach lokalnych

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie punktowego wydzielenia działki pod maszt antenowy telefonii PLAY oraz w sprawie podjęcia rozmów z Regionalną Dyrekcją Dróg Państwowych w Katowicach w celu zmniejszenia standardu w stosunku do projektu drogi Borowno - Karolina

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie naprawy zjeżdżalni na placu zabaw oraz zainstalowania monitoringu na placu zabaw, siłowni i altany.