główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie punktowego wydzielenia działki pod maszt antenowy telefonii PLAY oraz w sprawie podjęcia rozmów z Regionalną Dyrekcją Dróg Państwowych w Katowicach w celu zmniejszenia standardu w stosunku do projektu drogi Borowno - Karolina

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie naprawy zjeżdżalni na placu zabaw oraz zainstalowania monitoringu na placu zabaw, siłowni i altany.

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 3 sierpnia 2019 r.

W sprawie oczyszczalni ścieków

artykuł nr 4

Interpelacje z dnia 11 czerwca 2019 r.

W sprawie tablicy na grobie żołnierzy I Wojny Światowej oraz pomnika Rodziny Reszków

artykuł nr 5

Interpelacje z dnia 6 czerwca 2019 r.

W sprawie placu pomiędzy agronomówką i muzeum motocykli w Borownie oraz parkingu przed remizą strażacką