główna zawartość
artykuł nr 16

Interpelacje z dnia 8 marca 2019 r.

W sprawie: progu zwalniającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym; uporządkowania placu świetlicy wiejskiej w Grabowej; uporządkowania drogi komunikacyjnej przy działce nr 574 w Łochyni oraz uporządkowania skrzyżowania ul. Jana Długosza i ul. Kwiatowej w miejcowości Grabowa

artykuł nr 17

Interpelacje z dnia 21 grudnia 2018 r.

W sprawie lokalizacji anteny nadawczej telefonii komórkowej oraz oznaczeń drogowych skrzyżowania ulic Jana Długosza i Kwiatowej w miejscowości Grabowa