główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie nie powiadomienia radnego Gminy Mykanów o odbiorze Otwartej Strefy Aktywności w Starym Kocinie

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie poprawienia ubytków obrzeża utwardzonego przy drodze powiatowej Stary Kocin - Ostrowy

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie oznaczenia skrzyżowania ulic Ogrodowej, Rolniczej i Zachodniej

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 8 marca 2019 r.

W sprawie uczczenia poległych, pomordowanych i zamęczonych obywateli - mieszkańców gminy Mykanów podczas II Wojny Światowej

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 7 grudnia 2018 r.

W sprawie uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego